• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 •      Witamy na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

   

       Nowości na stronie
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Pile
   Dodano: 24-10-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   Dodano: 17-10-2017 
      Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego.
   Dodano: 18-09-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Pile
   Dodano: 13-09-2017 
      Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2018 r. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych"
   Dodano: 11-09-2017 
      Komunikat w sprawie stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych.
   Dodano: 11-09-2017 
      W związku z dużym zainteresowaniem uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje dodatkowe szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie" w dniu 27 września 2017 r.
   Dodano: 30-08-2017 
      Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
   Dodano: 22-08-2017 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 11-08-2017 
      Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku za dzień 11 listopada 2017 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
   Dodano: 12-07-2017 
      Komunikat w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
   Dodano: 19-06-2017 
      Komunikat dotyczący Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
   Dodano: 16-05-2017 
      Komunikat dot.Szkolenia nt.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
   Dodano: 13-04-2017 
      Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
   Dodano: 24-02-2017 
      Komunikat w sprawie sprawozdawczości budżetowej
   Dodano: 24-02-2017 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
   Dodano: 20-02-2017 
      Komunikat dot.Szkolenia nt.: "Wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych".
   Dodano: 26-01-2017 
      Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.
   Dodano: 18-01-2017 
      Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
   Dodano: 10-01-2017 
      Komunikat dot. Szkolenia nt.: "Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym".
   Dodano: 09-01-2017 
      Komunikat dot. Szkolenia nt.: "Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"