• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy - konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium
 • Oferty pracy - na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 •      Witamy na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

             Nowości na stronie
      Komunikat dot. utworzenia na ePUAP skrzynki o nazwie "SprawozDP" dla celów obsługi sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych tj. kwartalnych sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz rocznych sprawozdań Rb-UN i Rb-UZ.
   Dodano: 09-10-2019 
      Szkolenie nt.: "Podatki i opłaty lokalne 2020 r. Uchwały podatkowe, zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo".
   Dodano: 12-09-2019 
      Szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w zakresie Projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i projektu WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zmienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2020.
   Dodano: 12-09-2019 
      Komunikat dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w zakresie Projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i projektu WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zmienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2020
   Dodano: 2-09-2019 
      Komunikat w sprawie aktualizacji MS SQL Server 2008R2 do wersji 2012
   Dodano: 30-08-2019 
      Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu
   Dodano: 28-08-2019 
      Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
   Dodano: 18-06-2019 
      Komunikat w sprawie analizy kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego za rok 2018
   Dodano: 06-06-2019 
      Komunikat w sprawie ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej systemów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
   Dodano: 03-06-2019 
      Komunikat w sprawie sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1 - materiał informacyjny dot. wypełnienia części B
   Dodano: 03-06-2019 
      Sprzedaż samochodu marki Nissan Primera nr rej. PO 9669U
   Dodano: 21-05-2019 
      Szkolenie nt.:" Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin".
   Dodano: 16-04-2019 
      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.z 2017 r. poz. 729), że posiada samochód osobowy, który może nieodpłatnie przekazać na potrzeby innych jednostek budżetowych.
   Dodano: 16-04-2019 
      Komunikat w sprawie poradnika sporządzania w systemie BeSTi@/SJO BeSTi@ sprawozdań finansowych, w tym załącznika "Informacja dodatkowa"
   Dodano: 21-03-2019 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 12-03-2019 
      Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
   Dodano: 28-02-2019 
      Komunikat w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@
   Dodano: 07-02-2019 
      Komunikat o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o obowiązku uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek
   Dodano: 07-01-2019 
      Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
   Dodano: 03-01-2019