• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 4.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 2.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.01.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 27.10.2010 dla JST
 • Komunikat z 2.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 10.06.2009 dla JST
 • Komunikat z 9.02.2009 dla JST
 • Komunikat z 7.11.2008 dla JST
 • Komunikat z 9.11.2007 dla JST
 • Umowa na utrzymanie Systemu BeSTi@
 • Informacja z 24.07.2007 dla JST
 • Informacja z 12.02.2007 dla JST
 • Komunikat z 6.10.2006 dla JST
 • Informacja z 24.07.2006 dla JST
 • Informacja z 21.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 20.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 13.04.2006 dla JST
 • Informacja z 10.02.2006 dla JST
   
 • Aktualna wersja programu
 • www.budzetjst.pl
   
 • Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego.


  Komunikat w sprawie systemu BeSTi@
  na III kw 2006 r.


  W dniu 6 października br. zostały wysłane systemem BeSTi@ z poziomu MF paczki systemowe do pobrania modułem komunikacyjnym zawierające:
  1. aktualizację reguł kontrolnych
  2. aktualizację słowników klasyfikacji budżetowej
  3. aktualizację wydruków formularzy sprawozdawczych
  4. aktualizację słowników systemowych
  Powyższe zmiany były niezbędne by umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego pracę nad sprawozdawczością za III kwartał 2006 r. - stosowna paczka otwierająca ten okres sprawozdawczy też została udostępniona JST i RIO.

  Ponadto zgodnie z ustaleniami z wykonawcą informuję, iż możliwość pracy w systemie BeSTi@ nad projektami budżetów na 2007 r. dla JST zostanie udostępniona nie wcześniej niż 16 października br. z uwagi na konieczność wprowadzenia kilku zmian w niektórych załącznikach planistycznych.

  Informacja o poszczególnych zmianach:

  1) Aktualizacja reguł kontrolnych
    Obejmuje usztywnienie reguł kontrolnych w Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP w zakresie błędów rachunkowych Od III kwartału ewentualne stwierdzone przez system błędy rachunkowe w tych sprawozdaniach będą BLOKOWAĆ możliwość zamknięcia sprawozdań a co za tym idzie - będą uniemożliwiać wysłanie ich do rio.

  W zakresie sprawozdania Rb-NDS za błędy uniemożliwiające wysyłkę sprawozdania do RIO uznano także niezgodność między poz. A Dochody a Rb-27S (plan i wykonanie) oraz niezgodność poz. B Wydatki a Rb-28S (po stronie planu i wykonania)

  2) Zmiana w słowniku klasyfikacji
    Polegała na:
  - zaktualizowaniu słownika klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniami Dz.U. Nr 107, poz. 726 oraz Nr 137, poz. 976
  - poprawieniu ustawień dla paragrafów dochodów i wydatków określających możliwość zastosowania poszczególnych paragrafów w danym rodzaju JST i/lub jednostki organizacyjnej (w II kw. 2006 r. z uwagi na brak tych ustawień system BeSTi@ nie sprawdzał poprawności stosowanej przez gminy, powiaty, miasta naprawach powiatu oraz województwa klasyfikacji budżetowej)

  3) Aktualizacja wydruków formularzy sprawozdawczych
    Polega na:
  - dodaniu na wydruku strony z "uwagami JST" wpisanych uwag do poszczególnych pozycji sprawozdawczych np. uwag przypisanych do konkretnego wiersza w sprawozdaniu Rb-27S
  - dodaniu kodu kreskowego reprezentującego znacznik sprawozdania

  Na wydruku sprawozdania znacznik pojawiać się obecnie będzie w dwóch postaciach: tradycyjnej (do ręcznego wprowadzenia) oraz w postaci kodu kreskowego.

  Dodanie kodu kreskowego umożliwi w bliższej lub dalszej przyszłości zastosowanie w izbach rozwiązania przyspieszającego weryfikację znaczników.
  Jest także rozwiązaniem przyszłościowym pod kątem zastosowań w systemach elektronicznego obiegu dokumentów w rio.

  4) Aktualizacja słowników systemowych
    Zmiana ta dotyczy wyłącznie JST.
  Wykonawca wprowadził zmianę do ustawień dotyczących statusów sprawozdań jednostkowych dzięki czemu możliwe będzie nadawanie sprawozdaniom jednostkowym znacznika (analogicznie jak przy sprawozdaniach zbiorczych). Do tej pory sprawozdania jednostkowe bez względu na status zawierały wpis "wersja robocza"