• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 4.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 2.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.01.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 27.10.2010 dla JST
 • Komunikat z 2.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 10.06.2009 dla JST
 • Komunikat z 9.02.2009 dla JST
 • Komunikat z 7.11.2008 dla JST
 • Komunikat z 9.11.2007 dla JST
 • Umowa na utrzymanie Systemu BeSTi@
 • Informacja z 24.07.2007 dla JST
 • Informacja z 12.02.2007 dla JST
 • Komunikat z 6.10.2006 dla JST
 • Informacja z 24.07.2006 dla JST
 • Informacja z 21.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 20.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 13.04.2006 dla JST
 • Informacja z 10.02.2006 dla JST
   
 • Aktualna wersja programu
 • www.budzetjst.pl
   
 • Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego.


  Informacja w sprawie systemu BeSTi@
  na IV kw 2006 r.


  Informuję, że została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ umożliwiająca rozpoczęcie prac nad sprawozdawczością za 4 kw. 2006 r.
  Jest ona dostępna poprzez moduł aktualizacji automatycznych 'LiveUpdate'.

  Ponadto MF udostępnił także paczkę otwierającą 4 kw 2006.

  Wersja 2.2.9 systemu BeSTi@ zawiera w szczególności:
  1. wszelkie poprawki jakie wprowadzono aktualizacją do wersji 2.1.2 - w tym zwłaszcza w zakresie modułu 'uchwały' oraz w sprawozdaniu Rb-27ZZ,
  2. poprawione formularze bilansów,
  3. zmodyfikowane wszystkie formularze sprawozdań - dodano funkcje automatycznego wyliczania pól w sprawozdaniach opisanych formułami matematycznymi na wzorach w rozporządzeniu,
  4. poprawiono część reguł kontrolnych oraz dodano kilka nowych w szczególności do sprawozdania Rb-Z,
  5. dodano funkcjonalność umożliwiającą zapisanie ustawień wyglądu list (listy sprawozdań, danych na sprawozdaniach Rb-27s, Rb-28s, danych w wybranych załącznikach dokumentów planistycznych, listy w module Administracja) - ustawienie wyglądu ekranu jest zapisywane JEDYNIE przy wybraniu klawisza 'zamknij' (nie jest natomiast zapisywane przy 'zapisz i zamknij') stąd gdy po wprowadzeniu danych lub zmianie statusów dokonaliśmy zmiany układu formularza ekranowego, który chcemy zapamiętać to należy najpierw wykonać 'zapisz' a dopiero następnie 'zamknij',
  6. poprawiono mechanizmy przetwarzania paczek danych planistycznych,
  7. poprawiono mechanizm importu danych planistycznych z systemów zewnętrznych - jest już zgodny z formatem opublikowanym przez MF,
  8. udostępniono mechanizm importu danych sprawozdawczych w formacie XML - także całego kompletu sprawozdań,
  Wersja ta została udostępniona wyłącznie w celu rozpoczęciu prac nad sprawozdawczości, gdy nie zawiera jeszcze wszystkich zgłoszonych błędów i usterek - w szczególności do modułu "Uchwały".
  Należy się więc spodziewać kolejnych aktualizacji.

  Obecnie udostępniona wersja NIE ZAWIERA poprawek wynikających ze zmiany do rozporządzenia obowiązujących od stycznia 2007 r.

  Uwaga:

  1. Przy dokonywaniu aktualizacji należy KONIECZNIE wyłączyć skaner antywirusowy - w szczególności MKS VIR (a przynajmniej funkcję heurystycznego wykrywania wirusów) - gdyż działające oprogramowanie antywirusowe skutecznie uniemożliwia poprawną aktualizację - mimo iż w plikach nie ma żadnych wirusów.
  2. Wskazane jest wykonanie kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji.