• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 4.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 2.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.01.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 27.10.2010 dla JST
 • Komunikat z 2.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 10.06.2009 dla JST
 • Komunikat z 9.02.2009 dla JST
 • Komunikat z 7.11.2008 dla JST
 • Komunikat z 9.11.2007 dla JST
 • Umowa na utrzymanie Systemu BeSTi@
 • Informacja z 24.07.2007 dla JST
 • Informacja z 12.02.2007 dla JST
 • Komunikat z 6.10.2006 dla JST
 • Informacja z 24.07.2006 dla JST
 • Informacja z 21.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 20.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 13.04.2006 dla JST
 • Informacja z 10.02.2006 dla JST
   
 • Aktualna wersja programu
 • www.budzetjst.pl
   
 • Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego.


  Komunikat w sprawie aktualizacji systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ z dnia 9 lutego 2009 r.


  Szanowni Państwo,
  W dniu 6 lutego 2009 r. została udostępniona aktualizacja systemu BeSTi@ do wersji 2.2.37. Aktualizacja jest dostępna poprzez funkcję automatycznej aktualizacji (Narzędzia -> Pobierz aktualizację) oraz w formie pliku wykonywalnego (do pobrania z naszego serwisu internetowego - www.rio.gov.pl/share/bestiapatch2.02.037.exe

  Zawiera ona m.in. następujące zmiany:
  1. formularze "rachunek zysków i strat" oraz "zestawienie zmian w funduszu" (oba formularze są dostępne jako sprawozdanie jednostkowe oraz sprawozdanie łączne - z możliwością agregacji)
  2. w bilansie skonsolidowanym umożliwiono dodawanie własnych pozycji bilansowych (szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną udostępnione nieco później - gdy przyjdzie czas wypełniania tego formularza)
  3. w wydrukach "dochody - grupowane" i "wydatki - grupowane" poprawiono błąd polegający na niewłaściwym grupowaniu danych w paragrafach o różnej 4 cyfrze
  4. dodano słownik klasyfikacji unijnej na lata 2007-2013 (jednakże nadal czekamy na dodanie nowej klasyfikacji wydatków strukturalnych)
  5. wprowadzono kilka innych drobnych poprawek
  W dniu 9 lutego 2009 r. Ministerstwo Finansów wysłało paczkę komunikacyjną otwierającą w systemie BeSTi@ IV kwartał 2008r.

  Z poważaniem
  (-) Grażyna Wróblewska
  Prezes RIO Poznań