• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 19.10.2005 dla JST
 • Komunikat z 05.04.2004 dla JST
 • Komunikat z 22.07.2003 dla JST
   
 • Aktualny program
 • BST 2 dla JST wersja 3.0
 • Poprawka z 21.04.2004
 • Poprawka z 13.10.2004
 • Poprawka z 19.07.2005
 • Poprawka z 13.10.2005
 • Poprawka z 20.10.2005
 • Poprawki z 17.02.2006
 • Poprawka z 10.03.2006
 • Poprawka z 25.04.2006
   
 • Archiwum
 • BST 2 dla JST do 1 kw. 2003
 • BST 2 dla JST od 2 kw. 2003
 • Poprawka z 20.10.2003
   
 • KOMUNIKAT Nr 1
  z dnia 22 lipca 2003 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
  w sprawie przesyłania danych sprawozdawczych
  za 2 kwartały 2003 roku.

  1. W związku ze zmianami przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. Nr 113, poz. 1073),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 125, poz. 1160).
  podjęto prace polegające na dostosowaniu systemu informatycznego sprawoz- dawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego "Budżet ST II".

    W chwili obecnej tłoczone są płyty CD-ROM z wersją instalacyjną nowego oprogramowania dla JST uwzględniającego wszystkie dotychczasowe poprawki oraz zmiany wynikające z w/w rozporządzeń. Ponadto na płycie znajdzie się również zaktualizowana instrukcja obsługi oprogramawania "BudzetST II dla JST".

    Płyty z nową wersją instalacyjną systemu "Budżet ST II" dla JST zostaną dostarczone do RIO pocztą kurierską celem niezwłocznego pobrania przez JST najprawdopodobniej do 28 lipca 2003 r.

    O fakcie dostarczenia do Izb płyt instalacyjnych poinformujemy Państwa kolejnymi komunikatami opublikowanymi na stronach RIO i OPW Doskomp.

  2. W związku z upływem czasu proponujemy następujące rozwiązanie:

  Krok I.

  Sprawozdania budżetowe JST sporządzane za 2 kwartały 2003 r.
  (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-N)


  JST przygotowują sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-N na dotychczasowej wersji oprogramowania wg starych zasad, ale nie zatwierdzają i nie wysyłają do ZZRIO i RIO, lecz czekają na oprogramowanie przekazane z właściwego RIO na CD-ROM-ach lub na informację o zamieszczeniu w internecie nowej wersji programu.

  Krok II.

  JST po instalacji nowej wersji oprogramowania (z dostarczonych płyt CD-ROM lub pobranego z internetu) powinny zweryfikować sprawozdania i dopiero wówczas je zatwierdzić.

  Krok III.

  Pozostałe sprawozdania w tym "Wnioski gmin o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień za I półrocze 2003 r." oraz Rb-PDP muszą zostać sporządzone w nowej wersji oprogramowania.

  Tylko nowe oprogramowanie dla JST pozwala na wprowadzenie wniosków i ich weryfikację na formularzu i według zasad określonych zmianami do rozporządzenia.

  Ponadto według wykonawcy oprogramowania znacznie poprawiono stabilność funkcji obsługujących sprawozdania Rb-3x w związku z tym Rb-3x również należy wprowadzić w nowej wersji oprogramowania.

  Krok IV.

  Wysyłka sprawozdań do RIO (ZZ RIO) może nastąpić wyłącznie z nowego oprogramowania. Pliki sprawozdań za II kw. 2003 i następne pochodzące z poprzednich wersji BST II nie będą w Izbach przyjmowane.

  Oryginalna treść tego komunikatu znajduje się pod adresem:
  http://www.rio.gov.pl