• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 19.10.2005 dla JST
 • Komunikat z 05.04.2004 dla JST
 • Komunikat z 22.07.2003 dla JST
   
 • Aktualny program
 • BST 2 dla JST wersja 3.0
 • Poprawka z 21.04.2004
 • Poprawka z 13.10.2004
 • Poprawka z 19.07.2005
 • Poprawka z 13.10.2005
 • Poprawka z 20.10.2005
 • Poprawki z 17.02.2006
 • Poprawka z 10.03.2006
 • Poprawka z 25.04.2006
   
 • Archiwum
 • BST 2 dla JST do 1 kw. 2003
 • BST 2 dla JST od 2 kw. 2003
 • Poprawka z 20.10.2003
   
 •     Dnia 28-07-2003 na stronie głównej RIO (www.rio.gov.pl) został udostępniony poprawiony program BST 2 dla JST. Poniżej zamieszczamy te same linki do programu oraz kilka słów informacji dot. przejścia na nową wersję programu. Program ten również znajduje się na płycie CD-ROM przekazanej do każdej JST z Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO i nosi datę "Lipiec 2003".  Pliki do pobrania:

    Pliki należy pobrać i uruchomić w kolejności:
  - setup.exe
  - UpgS.exe (dla komputerów, w których uaktualniamy program)
  - FullS.exe (dla komputerów, w których instalujemy "świeży" program)
  - PoprST2JST_030731a.exe
  Następnie przejść do następnej podstrony, pobrać i wczytać kolejną poprawkę z 20.10.2003.

  UWAGI:

  Przed aktualizacją oprogramowania należy wykonać archiwizację danych
  oraz dodatkowo zaleca się wykonanie kopii katalogu
  \Program Files\Budzet2\Dane


  Jednostki instalujące oprogramowanie z dostarczonej przez RIO płyty cd-rom powinny koniecznie pobrać i zainstalować poprawkę PoprST2JST_030731a.exe

  Po aktualizacji oprogramowania w oknie głównym programu powinna być widoczna informacja o wersji programu:
  - data: 2003-07-12
  - wersja: 2.6