• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 19.10.2005 dla JST
 • Komunikat z 05.04.2004 dla JST
 • Komunikat z 22.07.2003 dla JST
   
 • Aktualny program
 • BST 2 dla JST wersja 3.0
 • Poprawka z 21.04.2004
 • Poprawka z 13.10.2004
 • Poprawka z 19.07.2005
 • Poprawka z 13.10.2005
 • Poprawka z 20.10.2005
 • Poprawki z 17.02.2006
 • Poprawka z 10.03.2006
 • Poprawka z 25.04.2006
   
 • Archiwum
 • BST 2 dla JST do 1 kw. 2003
 • BST 2 dla JST od 2 kw. 2003
 • Poprawka z 20.10.2003
   
 •     Dnia 19-04-2004 na stronie głównej RIO (www.rio.gov.pl) został udostępniony nowy program BST 2 dla JST w wersji 3.0. Poniżej zamieszczamy link do programu oraz kilka słów informacji dot. przejścia na nową wersję programu. Program ten również znajduje się na płycie CD-ROM przekazanej do każdej JST z Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO.  Pliki do pobrania:

  Zestaw poprawek do wersji pierwotnej na CD w układzie chronologicznym.
  • Poprawka z dnia 21.04.2004 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 13.10.2004 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 19.07.2005 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 13.10.2005 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 20.10.2005 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 17.02.2006 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 10.03.2006 - dostępna tutaj
  • Poprawka z dnia 25.04.2006 - dostępna tutaj
    Pliki należy pobrać i uruchomić. W przypadku pobrania obrazu płyty CD, należy (po pobraniu) uruchomić plik i wypakować do katalogu na dysku twardym. Następnie z tego katalogu uruchomić plik Start.exe
   

  Bardzo ważne UWAGI:

  Program w wersji 3.0 KASUJE wszystkie wprowadzone dane za okres I kw 2004 r. i ewentualne następne.
  W związku z tym, jednostki, które rozpoczęły już rejestrację danych w wersji 2.6 (z lipca 2003 r.) przed aktualizacją POWINNY:
  - dokończyć wprowadzanie sprawozdań
  - zatwierdzić wprowadzone sprawozdania (za wyjątkiem Rb-27S)
  - wygenerować plik dla RIO - zapisując go na dyskietce
  - zaktualizować program do nowej wersji 3.0
  - wczytać plik z dyskietki do nowej zaktualizowanej wersji programu - poprzez funkcję "Sprawdź dyskietkę" na zakładce "Wczytywanie/eksport danych")

  Powyższe działania umożliwią skrócenie czasu niezbędnego do ponownego wczytania danych.