• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 19.10.2005 dla JST
 • Komunikat z 05.04.2004 dla JST
 • Komunikat z 22.07.2003 dla JST
   
 • Aktualny program
 • BST 2 dla JST wersja 3.0
 • Poprawka z 21.04.2004
 • Poprawka z 13.10.2004
 • Poprawka z 19.07.2005
 • Poprawka z 13.10.2005
 • Poprawka z 20.10.2005
 • Poprawki z 17.02.2006
 • Poprawka z 10.03.2006
 • Poprawka z 25.04.2006
   
 • Archiwum
 • BST 2 dla JST do 1 kw. 2003
 • BST 2 dla JST od 2 kw. 2003
 • Poprawka z 20.10.2003
   
 •     Dnia 25-04-2006 na stronie głównej RIO (www.rio.gov.pl) została udostępniona poprawka słowników do najnowszej wersji programu BST 2 (wersja 3, wersja bazy 3.3.8.3) dla JST i RIO. Poniżej zamieszczamy ten sam link do poprawki.  Plik do pobrania:

    Plik należy pobrać i uruchomić.

  Poprawka zawiera:
  1) aktualizację słowników systemu


  UWAGI:

  Przed aktualizacją oprogramowania należy wykonać archiwizację danych.

  Należy ręcznie podać ścieżkę instalacji słowników.
  Przy aktualizacji należy zwrócić szczególną uwagę na ścieżkę katalogu do którego będzie instalowana aktualizacja. W przypadku gdy BudzetST znajduje się w katalogu innym niż domyślny dla aktualizacji (C:\Program Files\Budzet2\dane) KONIECZNE jest wskazanie właściwej ścieżki do podkatalogu \DANE systemu BudzetST II. Dodatkowo instalator słowników zawiera błąd w wyborze ścieżki instalacji i potrafi dodać na końcu wskazywanej ścieżki znak "}" lub nawet cały wyraz "dane}" wraz z klamrą. Uprzejmie proszę zwrócić szczególną uwagę na pokazywaną przez instalator ścieżkę docelową. Po poprawnym zainstalowaniu poprawki podczas pierwszego uruchomienia programu, system powinien przeliczyć tabele. Jeżeli system nie przeliczy tabel, to oznacza to, że poprawka została zainstalowana w niewłaściwym katalogu.