• Początek

    Wspomaganie dla JST
   
     
   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat z 4.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 2.11.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.01.2011 dla JST
 • Komunikat z 5.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 27.10.2010 dla JST
 • Komunikat z 2.07.2010 dla JST
 • Komunikat z 10.06.2009 dla JST
 • Komunikat z 9.02.2009 dla JST
 • Komunikat z 7.11.2008 dla JST
 • Komunikat z 9.11.2007 dla JST
 • Umowa na utrzymanie Systemu BeSTi@
 • Informacja z 24.07.2007 dla JST
 • Informacja z 12.02.2007 dla JST
 • Komunikat z 6.10.2006 dla JST
 • Informacja z 24.07.2006 dla JST
 • Informacja z 21.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 20.07.2006 dla JST
 • Komunikat z 13.04.2006 dla JST
 • Informacja z 10.02.2006 dla JST
   
 • Aktualna wersja programu
 • www.budzetjst.pl
   
 • Poznań, dnia 5 stycznia 2011 r.
   

  Pani/ Pan
  Marszałek
  Starosta
  Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
  Przewodniczący Zarządu Związku


      Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina, że wzorem lat ubiegłych na stronie http://www.rio.gov.pl zamieszczane są wszystkie aktualizacje systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego "BeSTi@". W związku z tym należy monitorować na bieżąco komunikaty o kolejnych aktualizacjach, o których tut. Izba już nie będzie informować odrębnym pismem.

      Jednocześnie informuję, że w dniu 4 stycznia br. została udostępniona poprawka systemu BeSTi@ przeznaczona dla JST, RIO i MF umożliwiająca obsługę dokumentów planistycznych dotyczących roku 2010 o wcześniejszych, które zawierały załączniki wycofane w 2011 r. z obsługi z uwagi na zmiany przepisów, w szczególności:     - wieloletnie programy inwestycyjne
      - wydatki finansowane ze środków UE
      - plany finansowe gospodarstw pomocniczych
      - plany finansowe rachunku dochodów własnych
      - plany finansowe funduszy celowych.
      Poprzednie wersje systemu, generowały błąd przy próbie wejścia z listy dokumentów
  planistycznych do dokumentu zawierającego w/w załączniki.
      Jest to szczególnie istotna poprawka dla JST które korzystały z w/w załączników i nie
  wprowadziły na czas do systemu zmian w powyższym zakresie.
      Aktualizacja do wersji 3.01.028c jest dostępna wyłącznie poprzez aktualizację plikową - do pobrania ze stron: http://www.rio.gov.pl albo http://www.budzetjst.pl
      Ponieważ jest to aktualizacja plikowa - to trzeba dokonać aktualizacji każdego komputera z którego ma być wykonywana obsługa dokumentów planistycznych z 2010 r. w module "Uchwały".
      System poprawnie zaktualizowany nową poprawką będzie wyświetlał na oknie logowania oraz w belce okna numer wersji wraz z literką C - co powinno ułatwić diagnozowanie ewentualnych problemów z modułem planistycznych (zwłaszcza że w JST mogą jeszcze funkcjonować wersje 023 i 025 - które nie są odporne na opisany problem wyświetlania danych z uchwał z 2010 r.).  Treść komunikatu RIO w Poznaniu do pobrania [ tutaj ]

      

  Z poważaniem
  (-) Grażyna Wróblewska Prezes RIO Poznań