• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi

 •  

  Zarządzenie Nr 27/2017
  Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Poznaniu
  z dnia 07 grudnia 2017 r.      

  w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku za dzień 06 stycznia 2018 roku dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy       Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w związku z dniem świątecznym w dniu 06 stycznia 2018 roku
  Zarządzam, co następuje:  § 1

  Ustalam dzień 02 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę święto 06 stycznia 2018 roku  §2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura, Naczelnikom Wydziałów oraz Koordynatorom Zespołów Zamiejscowych.


  §3.


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Pismo (do pobrania - plik pdf)

  (-) Prezes Izby
  Grażyna Wróblewska