• Początek

    Wspomaganie dla JST

    DŁUG PUBLICZNY

   
 • Dane dla DDP MF
 • Pismo RIO (21.04.2010)
 • Pismo RIO (6.02.2009)
 • Pismo RIO (26.09.2006)
 • Pismo RIO (15.06.2004)
 • Pismo DDP MF
 • Formularze
   
 • Komunikaty:
 • Przesyłanie sprawozdań
   
 • Sprawozdawczość
 • Pliki sprawozdań
   
 • Poznań, dnia 6 lutego 2009 roku
  WA-0173-II-3-2009
   
  Panie, Panowie
  Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci,
  Przewodniczący Zarządów Powiatów
  Marszałek Województwa
  Przewodniczący Zarządów Związków
  Międzygminnych
  województwa wielkopolskiego


       Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przypomina o obowiązku przedkładania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań za IV kwartał 2008 r. w terminie do 25 lutego 2009 r., który wynika z przepisów rozporządzeń Ministra Finansów:
  1. z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.)
   Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-ST, Rb-PDP


   Uwaga: roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności Rb-UN jednostki samorządu terytorialnego wykonują po raz pierwszy za rok 2008.  2. z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770)
   Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN

   Nowe wzory sprawozdań sporządzane od IV kw. 2008r, działające wyłącznie w środowisku OpenOffice, można pobrać ze strony www.rio.gov.pl oraz ze strony www.poznan.rio.gov.pl w zakładce Wspomaganie dla JST.
   Szablony posiadają odpowiednie zakładki do wprowadzania sprawozdań uzupełniających w zależności od wprowadzonego kwartału jak również udoskonalone mechanizmy weryfikacji danych oraz reguły kontrolne badające spójność danych pomiędzy
   RB-Z a Rb-UZ i Rb-N a Rb-UN
   Pakiet OpenOffice można pobrać ze strony www.openoffice.org.pl

        Mając na uwadze zwiększoną liczbę sprawozdań oraz ilość jednostek samorządowych podlegających nadzorowi Izby, proszę o dotrzymanie terminów przedkładania ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
        W załączeniu przesyłam zestawienie terminów przekazywania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 2009 roku.


  Załącznik: Tabela terminów przekazywania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 2009 roku dostępna tutaj.

  Z poważaniem
  (-) Grażyna Wróblewska
  Prezes RIO Poznań